Maximálna podpora po rodičovskej

Mnohé ženy, ktoré majú trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú a otehotnejú si myslia, že po skončení materskej a rodičovskej dovolenky nemajú nárok na nič, okrem nového zamestnania. Avšak mýlia sa. Po rodičovskej dovolenke vedia získať aj maximálnu podporu, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Ako dosiahnete maximálnu podporu po rodičovskej dovolenke? V prvom rade musíte spĺňať všetky podmienky, aby ste aspoň mali nárok na nejakú podporu. Musíte mať odpracované roky vo vašom zamestnaní a musíte si platiť poistenie. Počas materskej a rodičovskej dovolenky vám poistenie platí štát. Avšak je rozdiel v tom, akým štýlom ukončíte trvalý pracovný pomer. Niekedy sa stane, že matkám po rodičovskej dovolenke by nevyhovoval pracovný čas v ich zamestnaní, alebo len nemajú, kde umiestniť svoje dieťatko. Nemajú na výber.

maximálna dávka

Musia ukončiť svoj trvalý pracovný pomer a zahlásiť sa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dostávali dávku v nezamestnanosti. Práve ňoou si vykryjú obdobie, kým si nenájdu novú prácu a dieťatko neumiestnia do materskej školy. Dávka v nezamestnanosti je vyplácaná po dobu šiestich mesiacoch. Avšak, v akej výške ju budete dostávať, závisí len na tom, ako svoj trvalý pracovný pomer ukončíte. Aby ste získali maximálnu podporu, potrebujete mať aspoň zopár dní dovolenky, ktorá vám zostala z pred materskej dovolenky a ktorá sa vám vytvorila počas materskej dovolenky. Počas rodičovskej dovolenky nemáte nárok na dovolenku. Ak vám ostalo aspoň zopár dní dovolenky, viete si urobiť vysoký vymeriavací základ na deň. Ten si vytvoríte tak, že po rodičovskej dovolenke si budete čerpať jeden deň dovolenky.

peniaze od štátu

Po tomto dni čerpaní dovolenky ukončíte trvalý pracovný pomer dohodou, kde sa so svojim zamestnávateľom dohodnete na dni ukončenia, dôvode ukončenia a aj na tom, že vám nebude vyplatené odstupné za odpracované roky vo vašom zamestnaní. Ten jeden deň čerpanej dovolenky vám vytvorí vysoký denný vymeriavací základ, za ktorý zamestnávateľ musí zaplatiť odvody. Váš príjem za ten jeden deň dovolenky a z preplatených dní dovolenky vydelíte počtom dní, kedy vznikne vymeriavací základ na platenie odvodov. Avšak podporu si musíte ešte dopočítať a to tak, že denný vymeriavací základ, ktorý vám vyšiel vydelíte dvomi. Už sa môžete tešiť na obdobie šiestich mesiacov, kedy budete dostávať maximálnu podporu. Za ten čas, čo budete evidovaná na úrade práce by ste si mala hľadať nové zamestnanie. Tieto peniaze však nepotrvajú večne, takže sa pripravte aj na obdobie bez nich.

Top