Spoľahlivé akreditované laboratórium na rozbor vody? Nehľadajte ďalej!

Dôležité je dbať na kvalitu vody, pretože je nevyhnutná pre život. Ak sa voda berie zo studne, z vodovodu alebo je vo vlastnom bazéne, pravidelným testovaním jej kvality môžete odhaliť nebezpečné látky a chrániť tak seba a svojich blízkych. Nato slúži akreditované laboratórium na rozbor vody. Najspoľahlivejšie výsledky dosiahnete v laboratóriu s akreditáciou, kde pracujú skúsení ľudia a je k dispozícii moderné vybavenie. Laboratóriá, ktoré sú akreditované, musia dodržiavať prísne normy a overené postupy na zaručenie presnosti a spoľahlivosti meraní.

rozbor vody

Ktoré akreditované laboratóriá poskytujú rozbor vody?

 • Fyzicko-chemické rozbory: Analyzované sú v týchto rozboroch základné charakteristiky vody, ako napríklad pH, farba, zakalenie, vodivosť, obsah dusičnanov, nitrátov chloridu a ťažkých kovy.
 • Mikrobiologické rozbory: Tieto analýzy sa zaoberajú detekciou baktérií, vírusov a parazitov v vode, ktoré by mohli predstavovať riziko pre zdravie.
 • Biologické rozbory: Analyzujú sa tu prítomnosť rias, siníc a ďalších živých organizmov vo vode, ktoré by mohli ovplyvniť jej kvalitu a chuť.

rozbor pod mikroskopom

Prečo je potrebné dať vodu rozobratú v akreditovanom laboratóriu?

 • Presnosť: Laboratóriá s akreditáciou používajú overené metódy a kalibrované prístroje, čím zabezpečujú presnosť meraní.
 • Spoľahlivosť: Výsledky z laboratória, ktoré je akreditované, sú dôveryhodné a uznané aj úradmi.
 • Nezávislosť: Laboratóriá s akreditáciou pracujú nezávisle a nestranné, bez toho, aby ich výsledky ovplyvňovali obchodné záujmy.
 • Odbornosť: Zamestnanci akreditovaných laboratórií disponujú odbornými znalosťami a skúsenosťami pri analýze vody.
 • Ponúkané rozbory: Uistite sa, že laboratórium má k dispozícii analytické služby, ktoré potrebujete.
 • Cena: Skontrolujte ceny v rôznych laboratóriách.
 • Dostupnosť: Skontrolujte, či laboratórium funguje vo vašom regióne.
 • Referencie: Pozrite si hodnotenia od spokojných zákazníkov.

Nepodceňujte kvalitu vody! Investovať do rozboru vody v akreditovanom laboratóriu je investíciou do vášho zdravia a pohody. Pred objednaním rozboru vody by ste sa mali informovať v akreditovanom laboratóriu o potrebných krokoch a postupe odberu vzorky.

Top